Pokračovanie prerušeného rokovania mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, zvoláva pokračovanie prerušeného rokovania MsZ Nováky na deň 14. novembra 2022 (t.j. pondelok) o 16.00 hod do obradnej siene mestského úradu.

Rokovanie dňa 14.11.2022 bude pokračovať od neprerokovaných bodov.

Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v mestskej televízii a zároveň na youtubovom kanáli mesta.

Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní.04.11.2022
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA