Výkup a výmena papiera

Firma Harmanecké papierne uskutočňuje výkup a výmenu papiera posledný pracovný deň v mesiaci a to v čase:

 od 15:00 h - 15:30 h na parkovisku pri autobusovej zastávke v Horných Lelovciach

od 15:30 h - 15:50 h na parkovisku na ulici Štúrovej

od 15:50 h - 16:10 h na parkovisku pri Dome kultúry

od 16:15 h - 16:30 h na parkovisku pri štadióne na ulici Rastislavovej

Ak máte záujem o odovzdanie papiera, zviažte ho do balíkov a odovzdajte pracovníkovi. Firma nevykupuje kartóny. Časy zberu sú orientačné z dôvodu počtu obyvateľov, ktorí odovzdávajú papier na jednotlivých stanovištiach.