Výkup a výmena papiera

Firma Harmanecké papierne uskutočňuje výkup a výmenu papiera posledný pracovný deň v mesiaci a to v čase:

 od 15:00 h - 15:30 h na parkovisku pri autobusovej zastávke v Horných Lelovciach

od 15:30 h - 15:50 h na parkovisku na ulici Štúrovej

od 15:50 h - 16:10 h na parkovisku pri Dome kultúry

od 16:15 h - 16:30 h na parkovisku pri štadióne na ulici Rastislavovej

Ak máte záujem o odovzdanie papiera, zviažte ho do balíkov a odovzdajte pracovníkovi. Firma nevykupuje kartóny. Časy zberu sú orientačné z dôvodu počtu obyvateľov, ktorí odovzdávajú papier na jednotlivých stanovištiach.

COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA