Projekt KC Nováky

Kontaktné centrum pokračuje vo svojej činnosti na základe výzvy „Podpora aktívneho začlenenia v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou.“

Čo je cieľom projektu?

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť dostupné základné poradenské služby za účelom zmiernenia dopadov energetickej transformácie v regióne, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje najmä zamestnateľnosť a sociálnu a ekonomickú stabilitu občanov.

Komu sú služby kontaktného centra určené?

Poradenské služby centra sú určené pre zamestnancov a bývalých zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza a.s., Slovenských elektrární a.s. a ďalšie osoby z dotknutého regiónu ovplyvnené útlmom banskej činnosti.

Aký druh poradenstva ponúkame?

Tím Kontaktného centra Nováky sa skladá z piatich zamestnancov, ktorí poskytujú poradenské služby v oblastiach:
  • koordinátor kontaktného centra
  • odborný pracovník pre sociálnu oblasť
  • odborný pracovník pre oblasť práva
  • odborný pracovník pre oblasť financií
  • odborný pracovník pre oblasť podpory koordinácie pre komunitné aktivity
Poradenstvo je v kontaktnom centre ponúkané bezplatne.

Kontaktné centrum Nováky
Ul. Andreja Hlinku 456, 972 71 Nováky
Kontakt: +421 940 946 667
E-mail: kontaktnecentrum@novaky.sk

Koordinátor Kontaktného centra Ing. Dana Hagarová 0940 946 668 dana.hagarova@novaky.sk
Odborný pracovník v oblasti financií Ing. Jana Totovská 0940 946 664 jana.totovska@novaky.sk
Odborný pracovník pre sociálnu oblasť Mgr. Alex Klopček 0940 946 669 alex.klopcek@novaky.sk
Odborný pracovník pre oblasť práva JUDr. Aneta Medlen Tarnócyzová 0940 636 391 aneta.medlen@novaky.sk
Odborný pracovník pre oblasť podpory koordinácie pre komunitné aktivity Mgr. Lujza Mojžišová 0940 946 665 lujza.mojzisova@novaky.sk


Otváracie hodiny
Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 17:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 13:00
Sobota ZATVORENÉ
Nedeľa ZATVORENÉ
Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník pre oblasť podpory koordinácie pre komunitné aktivity Dokument na stiahnutie: Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník pre oblasť podpory koordinácie pre komunitné aktivity
Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník v oblasti financií Dokument na stiahnutie: Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník v oblasti financií
Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník pre sociálnu oblasť Dokument na stiahnutie: Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník pre sociálnu oblasť
Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník pre oblasť práva Dokument na stiahnutie: Zápisnica z výberového konania Odborný pracovník pre oblasť práva
Zápisnica z výberového konania Koordinátor Kontaktného centra Nováky Dokument na stiahnutie: Zápisnica z výberového konania Koordinátor Kontaktného centra Nováky
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA