V žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia bola Knižnica mesta Nováky úspešná aj v roku 2022

Fotografia ku podstránke: V žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia bola Knižnica mesta Nováky úspešná aj v roku 2022

a bola podporená sumou 2 500€. Vďaka tejto dotácii, ktorá bola určená na akvizíciu knižničného fondu a aj financiám z rozpočtu mesta Nováky sa dokúpilo 265 knižných titulov z beletrie a náučnej literatúry. Dospelým čitateľom pribudlo 185 titulov, z toho je 157 kníh z beletrie a 28 kníh z náučnej literatúry a deti a mládež si majú možnosť požičať 80 nových titulov, z toho 72 kníh z beletrie a 8 kníh z náučnej literatúry. Viac ako 20% pridelenej podpory bolo vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU. Knihy sú pripravené na vypožičanie všetkým registrovaným čitateľom, ale aj novým členom, ktorý budú v Knižnici mesta Nováky vítaní.



23.08.2023
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA