VÝBEROVÉ SÚSTREDENIE PRED GRAND PRIX CHIMIQUE V SOŠ NOVÁKY

VÝBEROVÉ SÚSTREDENIE PRED GRAND PRIX CHIMIQUE V SOŠ NOVÁKY

          V dňoch od 30.septembra do 3.októbra 2019 sa konalo v SOŠ Nováky v poradí už druhé výberové sústredenie pred medzinárodnou súťažou GRAND PRIX CHIMIQUE, ktorá sa uskutoční v mesiaci október 2019 v Debrecene.

          Výberového sústredenia sa zúčastňujú najúspešnejší riešitelia celoštátneho kola chemickej olympiády kategórie EF, ktorí postúpili z prvého výberového sústredenia. Mladí chemici sa venujú organickej syntéze, odmernej a prístrojovej analýze. Grignardove organické syntézy si postupujúci precvičia aj na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na sústredení sa rozhodne, kto zo  súťažiacich pocestuje reprezentovať SR do Debrecenu a kto sa stane náhradníkom.

          Držíme palce našim talentovaným chemikom ! 08.10.2019