Využitie športových ihrísk

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že záujemci o šport môžu využívať všetky športové ihriská v meste Nováky a to:

  • multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ na ul. Pribinovej,
  • asfaltové ihrisko v areáli ZŠ za poštou,
  • workoutové ihrisko pri jazere,
  • pumptrackový areál na ul. Rastislavovej

denne od 9.00 h do 21.00 h.

Zároveň žiadame občanov, aby na ihriskách dodržiavali čistotu, poriadok a bezpečnosť.08.07.2020