Sčítanie obyvateľov 2021.

Tlačová správa

V zmysle zákona č. 223/2019 Z z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, majú povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

 

Sčítací formulár bude dostupný od 15. februára na webovej stránke www.scitanie.sk.

 

AKTUALIZÁCIA - POSÚVA SA TERMÍN ASISTOVANÉHO SČÍTANIA

Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

 

Inštruktážne video ako sa sčítať https://www.youtube.com/watch?v=t3ZxfMutqxY&feature=youtu.be

 07.01.2021