Dodatočné povolenie stavby - Obnova bytového domu Baníkov 71, Nováky

Verejná vyhláška - úplné znenie


12.11.2021