Výberové konanie na obsadenie funkcie - vedúci, vedúca oddelenia vnútornej správy

Podrobné informácie na stiahnutie
Podrobné informácie ohľadne výberového konania nájdete v priloženom dokumente.

03.12.2015