Mesto Nováky s podporou ministerstva vnútra rozšírilo kamerový systém

Mesto Nováky s podporou ministerstva vnútra rozšírilo kamerový systém

Na bezpečnosť v meste dohliada 17 nových kamier, ktoré sú napojené na centrálny kamerový systém. Pokrytie monitorovaného územia sa zvýšilo cca o 20 %, čím sa zefektívnila prevádzka existujúceho kamerového systému. Monitorovanie ciest a priestranstiev uľahčí odhaľovanie priestupkov a trestných činov. Tri z piatich zrealizovaných kamerových stanovíšť sú umiestnené v priestoroch tvorby čiernych skládok (ulica Lehotská, Suvorovova a Lelovská). Vybudovanie nových kamerových stanovíšť sa stretlo s pozitívnym ohlasom obyvateľov daných lokalít. Ďalšie stanovištia sú pri Dome kultúry a na železničnom priecestí.

Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra vo výške 6 900 eur, mestské zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 1 725 eur.08.01.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA