Správne konania

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Oznámenie  o  začatí  správneho  konania a  upustenie od ústneho rokovania Dňa 18.02.2020 bolo tunajšiemu ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

 Dňa 31.01.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť obce Dolné Vestenice, Obecný úrad, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice vo ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Oznámenie  o  začatí  správneho  konania a  upustenie od ústneho rokovaniaDňa 22. 01. 2020 ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

  Dňa 20.01.2020 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Noriky Višňovskej bytom Nováky vo veci vydania súhlasu na ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Oznámenie  o  začatí  správneho  konania  a upustenie od ústneho rokovaniaDňa 17.12.2019 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť Michala ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

 Dňa 03.12.2019 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť Jána Šrámeka a manželky Lenky Šrámekovej trvale bytom Nováky vo veci ...

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

 Dňa 03.12.2019 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť Anny Pastierikovej, trvale bytom Diviacka Nová Ves, Zdeňka Kučery, trvale ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

 Dňa 25.11.2019 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Františka Plachého a manželky Márie Plachej bytom Nováky vo veci ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIEDňa 19.11.2019 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená ...

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

Oznámenie  o  začatí  správneho  konania a  pozvanie  na  ústne  rokovanieDňa 16.10.2019 bolo tunajšiemu ...