Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 24. - 25. apríla 2021

Výsledky 3OM

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 24. a 25. apríla 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády. V rámci plošného skríningu na ochorenie Covid - 19 sa dňa 24. apríla  2021 v meste Nováky  otestovalo celkom 1032 ľudí. Počet pozitívnych prípadov bol 1, čo je 0,10% otestovaných obyvateľov.  Dňa 25. apríla 2021 sa v meste Nováky otestovalo celkom 965 ľudí . Počet pozitívnych prípadov bol 1, čo je 0,10% otestovaných ľudí.  V dňoch 24. a 25. apríla sa v dočasne zriadených odberových miestach v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza spolu otestovalo  1997 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 2, čo je 0,10% otestovaných ľudí.25.04.2021