Vážení rodičia, pacienti, klienti ambulancie - MUDr. Čverhová Jarmila

dovoľujem si vám oznámiť , že po jednaní s MsÚ v Novákoch vzhľadom na aktuálne vzniknutú ekonomickú situáciu / navýšenie režijných nákladov ambulancie a nesplnenie dlhodobo hygienického minima prevádzkovania priestorov ambulancie pre deti a dorast v Novákoch , ul.Matice slov. 960/3 kde sme v prenájme, túto k 01.03.2023 presťahujeme do priestorov Ambulancie pre deti a dorast v Prievidzi, ul. Králika 26, /výšková budova BS , Bojnická cesta /, ktorá má vyhovujúce priestory a ktorú MUDr.Čverhová J. dlhodobo prevádzkuje.

Detský obvod Nováky bude naďalej zastrešený MUDr. Čverhovou, neruší sa, remiestni sa len do nových priestorov ambulancie v Prievidzi k 01.03.2023
Výhody uvedenej zmeny sú jednak ekonomické ,ale aj dostupnosť odborných ambulancií, možnosť odberu biolog. materiálu do 12.00 hod., ordinačné hodiny denne od 7.00- 12.00 hod. na jednom pracovisku . Ušetrené prostriedky môžeme použiť pre pacientov na zabezpečenie kvalitných služieb bez navýšenia platieb. Kontaktné telef. čísla sa nemenia.
V prípade splnenia ekonomických podmienok a hygienického minima prevádzkovania ambulancie pre deti a dorast , môžeme znova obnoviť poskytovanie zdravotníckych služieb aj v Novákoch.

Verím , že novovzniknutú situáciu spolu vyriešime k vzájomnej spokojnosti, ďakujeme vám za vaše pochopenie.

MUDr. Čverhová Jarmila
konateľ Ambulancie – DZ s.r.o.27.01.2023
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA