V Novákoch si vytvorili oddychovú zónu

Kde ju nájdete?

Okrem výnimočnej národnej pamiatky zapísanej do pamiatkového fondu – Kaplnky sv. Juliany, sa mesto Nováky môže pochváliť aj inou kaplnkou, ktorá je súčasťou oddychovej turistickej zóny. Dostanete sa ku nej smerom od futbalového štadióna cestou na strelnicu, ďalej poľnou cestou na okraj lesa.

Realizácia prác na tomto projekte bola ukončená začiatkom mesiaca jún 2018. Iniciatíva celého projektu zveľaďovania okolia kaplnky a vytvorenia oddychovej zóny vychádzala od členov Spolku priateľov Bane Nováky, ktorý sa uchádzal o finančnú podporu u Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Projekt bol realizovaný pod názvom "Náučný banský chodník", ktorý zároveň aj podporili finančnou čiastkou 3.000 eur.

"Mesto Nováky bolo v tomto projekte súčinné v legislatívnom a realizačnom procese. Náklady mesta boli nulové. Na samotnom diele poskytli súčinnosť pracovníci mesta v rámci verejnoprospešných prác. Dovoľte mi touto cestou všetkým, ktorí spolupracovali na vytvorení oddychovej zóny v tejto oblasti poďakovať. Veľké ďakujem patrí aj vlastníkom nehnuteľností, kde predmetná zóna bola vytvorená. Ďakujeme pani Márii Grmanovej, Hilde Lobbovej, Alexandrovi Ravingerovi, Anete Tarnóczyovej a Marike Tarnóczyovej. Každý svojou čo len nepatrnou časťou prispel k vybudovaniu oddychovej turistickej zóny, ktorá dnes môže slúžiť občanom mesta, ako aj turistom a návštevníkom z blízkeho okolia. Na záver by som rád upozornil všetkých nadšencov prírody, že súčasťou oddychovej zóny je aj studnička Barborka a za zmienku stoja aj veľmi staré jasene v jej tesnej blízkosti." – dodáva primátor mesta RNDr. Daniel Daniš.12.09.2018