Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Apríl 2021

Oznamujeme Vám, že v dňoch 1.4.2021, 8.-9.4.2021, 15.-16.4.2021, 23.4.2021 a 29.-30.4.2021, bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, munície a ich obalov na výcvikový rok 2021.22.03.2021