Materská škola Nováky-podávanie žiadosti

Materská škola Nováky oznamuje, že žiadosti zákonných zástupcov o prijatie nového dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa budú vydávať od 2. mája do 17. mája 2024  v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. Rodič si môže žiadosť vyzdvihnúť  osobne v materskej škole alebo  o ňu požiadať na adrese ludmila.hartmanova@novaky.sk. Žiadosť bude zverejnená aj na webovej stránke mesta Nováky.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku,  výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to dovoľujú podmienky materskej školy. Dieťa musí mať osvojené hygienické návyky. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky ďalšieho prijímania:

  • podľa veku dieťaťa
  • dieťa, ktorého starší súrodenec už materskú školu navštevuje

 

Rodič môže podať vyplnenú žiadosť:

- osobne

- poštou na adresu materskej školy

( Materská škola, Svätoplukova 91, 972 71 Nováky)

 - e-mailom - naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adrese ludmila.hartmanova@novaky.sk25.04.2024
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
1
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA