V školskom roku 2020-2021 otvára Stredná odborná škola Nováky tieto odbory:

Maturitné vysvedčenie  + výučný list:

   mechanik hasičskej techniky

   mechanik - mechatronik – možnosť duálneho vzdelávania

   mechanik počítačových sietí   

   technik spracovania plastov – možnosťduálneho  vzdelávania

   technik pre chemický a farmaceutický priemysel – možnosťduálneho vzdelávania

Maturitné vysvedčenie:

biotechnológia a farmakológia 

poradenstvo vo výžive

 

Špecializačné pomaturitné štúdium:

procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel 

špecialista spracovania plastov

 07.11.2019