SOŠ NOVÁKY NA BURZE PRÁCE A INFORMÁCIÍ V PRIEVIDZI

 

Dňa 21. novembra 2019 zaplnili priestory Športovej haly v Prievidzi zástupcovia stredných škôl, pracovné agentúry, mládežnícke inštitúcie a zamestnávatelia. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizoval Burzu práce a informácií.

Podujatie poskytlo jedinečnú možnosť študentom stredných škôl informovať návštevníkov o študijných odboroch, školských a mimoškolských aktivitách, ktoré ich stredná škola ponúka. Žiaci základných škôl mohli nájsť odpoveď na otázku, na ktorú strednú školu ísť študovať.

Veríme, že aj študenti SOŠ Nováky spropagovali našu školu úspešne, zaujali mnohých ôsmakov a deviatakov, umožnili im nahliadnuť do stredoškolského života a pomohli pri správnom výbere svojho budúceho povolania.28.11.2019