Rozhodnutie-verejná vyhláška

Rozhodnutie

KINET, s.r.o., 972 25 Diviaky nad Nitricou č. 201 v zastúpení AZ REALPD, s.r.o., ul. Nová č. 470/4,
Prievidza – Ing. Annou Žiakovou
- výzva k doplneniu žiadosti, prerušenie územného konania13.12.2019