Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 02.06.2020 t.j. v utorok v čase od 7,00 hod. do 17,00 hod. obmedzená distribúcia elektriny pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe tohto oznámenia. 
25.05.2020