Oznam o otvorení Základnej školy aj pre žiakov 5. až 9. ročníka.

Rozhodnutie

Mesto Nováky na základe uvoľňovania 5. fázy opatrení otvára v pondelok 22. júna 2020 Základnú školu aj pre žiakov 5. až 9. ročníka.11.06.2020