Oznam o otvorení Domu kultúry a knižnice.

Rozhodnutie

Mesto Nováky na základe uvoľňovania 4. fázy opatrení otvára v pondelok 15. júna 2020 Dom kultúry a knižnicu.11.06.2020