Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu

Oznamujeme Vám, že v dňoch 4.-7.8.2020, 13.-14.8.2020., 20.-21.8.2020,
27.-28.8.2020 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni - Topirenská
dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť.22.07.2020