Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch 

ruší dňom 17. 08. 2020 o 08:00 hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.17.08.2020