Oznam

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka informuje , že vzhľadom k tomu, že bolo z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie zrušené stretnutie s občanmi nášho mesta, ktoré sa malo konať dňa 30.9.2020 v Dome kultúry k problematike vykurovania miest Prievidza, Nováky a obce Zemianske Kostoľany po roku 2023, bude opätovne odvysielaný záznam zo stretnutia k vykurovaniu hornej Nitry po roku 2023 v piatok 2. októbra o 18,00 h v mestskej televízii Nováky. Záznam je dostupný aj na oficiálnom YouTube kanáli mesta Nováky.30.09.2020