Celoplošné testovanie obyvateľov v meste Nováky

Harmonogram testovania

Dátum testovania:      sobota 31. 10. 2020  a  nedeľa 01. 11. 2020

Čas testovania:           od 07.00 h do 12.00 h      od 12.00 h do 13.00 h - prestávka

                                  od 13.00 h do 17.30 h      od 17.30 h do 18.00 h – prestávka

                                  od 18.00 h do 21.30 h

 

Čo si treba k testovaniu priniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Občania od 10 – 15 rokov: preukaz poistenca

Všetci občania: svoje telefónne číslo  (mobil alebo pevná linka)

(telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii a predložiť občiansky preukaz)

 

Odberné miesta:

odberné miesto č. 1:   Dom kultúry,  M. R Štefánika 9 Nováky - hlavný vchod

odberné miesto č. 2:   ZŠ Nováky,  Pribinova 123 Nováky - hlavný vchod

odberné miesto č. 3:   SOŠ Nováky,  Rastislavova 332 - jedáleň

odberné miesto č. 4:   SOŠ Nováky,  Rastislavova 332 - jedáleň

odberné miesto č. 5:   Požiarna zbrojnica,  Jesenského 952

Odporúčania k organizácii testovania:

Odporúčame občanom, aby prichádzali podľa poradia ulíc v určenom čase:

odberné miesto č. 1 Dom kultúry,  M. R Štefánika 9 Nováky - hlavný vchod

Sobota 31. 10. 2020:   

od 7.00 h do 10.30 h         Hviezdoslavova, č. d. 10, 11, 12, 13

od 10.30 h do 15.30 h        Hviezdoslavova, č. d. 14, 15, 16, 17

od 15.30 h do 17.30 h        M. Rázusa

od 18.00 h do 19.30 h        I. Krasku

od 19.30 h do 21.30 h        Čerešňová

Nedeľa 1. 11. 2020:

od 7.00 h do 12.00 h         M. R. Štefánika 1/5

od 13.00 h do 17.30 h       M. R. Štefánika 2/7

od 18.00 h do 21.30 h       M. R. Štefánika 116 + rodinné domy

odberné miesto č. 2 ZŠ Nováky,  Pribinova 123 Nováky - hlavný vchod

Sobota 31. 10. 2020:   

od 7.00 h do 11.00 h          Štúrova

od 11.00 h do 12.00 h        Krátka

od 13.00 h do 17.30 h        Chemikov

od 18.00 h do 21.30 h        Baníkov

Nedeľa 1. 11. 2020:

od 7.00 h do 11.00 h          Kukučínova

od 11.00 h do 12.00 h        F. Kráľa

od 13.00 h do 15.00 h        Svätoplukova

od 15.00 h do 16.00 h        Športová

od 16.00 h do 19.00 h        M. Bela

od 19.00 h do 21.30 h        Pribinova

 

odberné miesto č. 3 SOŠ Nováky,  Rastislavova 332 - jedáleň

Sobota 31. 10. 2020:   

od 7.00 h do 18.00 h        Bernolákova

od 18.00 h do 21.30 h      Chalúpkova

Nedeľa 1. 11. 2020:

od 7.00 h do 15.00 h       Nám. SNP

od 15.00 h do 17.30 h      G. Košťála, ul. J. C. Hronského, ul. Tajovského

od 18.00 h do 21.30 h      Rastislavova

 

odberné miesto č. 4 SOŠ Nováky,  Rastislavova 332 – jedáleň

Sobota 31. 10. 2020:   

od 7.00 h do 15.30 h          Lehoská

od 15.30 h do 17.30 h        Šimonovská

od 18.00 h do 21.30 h        E. Ottu

Nedeľa 1. 11. 2020:

od 7.00 h do 11.00 h          Matice Slovenskej

od 11.00 h do 16.00 h        A. Hlinku

od 16.00 h do 20.00 h        Suvorovova

od 20.00 h do 21.30 h        Tichá

 

odberné miesto č. 5 Požiarna zbrojnica,  Jesenského 952

Sobota 31. 10. 2020:   

od 7.00 h do 11.00 h        Partizánska

od 11.00 h do 16.00 h      Trenčianska

od 16.00 h do 17.30 h      Hurbanova

od 18.00 h do 21.30 h      Vajanského, ul. Šoltésovej, ul. Jesenského

Nedeľa 1. 11. 2020:

od 7.00 h do 12.00 h          Lelovská

od 13.00 h do 14.00 h        Lesná

od 14.00 h do 16.30 h        Nábrežná

od 16.30 h do 19.00 h        Kollárova

od 19.00 h do 21.30 h        Duklianska

Žiadame všetkých občanov nášho mesta, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a určený čas, čím sa predíde dlhej čakacej dobe pred odbernými miestami.

V prípade, že sa uskutoční aj druhé kolo testovania, platí účasť občanov na testovaní podľa uvedeného harmonogramu z prvého kola.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť pri priebehu testovania.

 

 



28.10.2020