Prerušenie vyučovania v ZŠ a MŠ od 03.11.2020

Na základe Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi č. 1/2020  zo dňa 02. novembra 2020 a rozhodnutia zriaďovateľa škôl, oznamujeme rodičom detí Materskej školy v Novákoch a rodičom žiakov I. stupňa Základnej školy v Novákoch, že od 03. novembra 2020 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia na COVID 19 s cieľom zabrániť jeho šíreniu, a to v období od 03. - 06. novembra 2020. Materská škola bude v prevádzke od pondelka, 09. novembra 2020, žiaci I. stupňa Základnej školy nastupujú do školy po prázdninách v utorok, 10. novembra 2020.02.11.2020