Celoplošné testovanie obyvateľov v meste Nováky

Dátum testovania:     sobota 07. 11. 2020  a  nedeľa 08. 11. 2020

Čas testovania:          od 08.00 h do 12.00 h      od 12.00 h do 12.45 h - prestávka

                                  od 12.45 h do 17.00 h      od 17.00 h do 17.30 h – prestávka

                                  od 17.30 h do 20.00 h                               

 

Čo si treba k testovaniu priniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Občania od 10 – 15 rokov: preukaz poistenca

Všetci občania: svoje telefónne číslo  (mobil alebo pevná linka)

(telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii a predložiť občiansky preukaz)

 

Odberné miesta:

odberné miesto č. 1:   Dom kultúry, M. R Štefánika 9 Nováky - hlavný vchod

odberné miesto č. 2:   ZŠ Nováky, Pribinova 123 Nováky - hlavný vchod

odberné miesto č. 3:   SOŠ Nováky, Rastislavova 332 - jedáleň

odberné miesto č. 4:   SOŠ Nováky, Rastislavova 332 - jedáleň

odberné miesto č. 5:   Požiarna zbrojnica, Jesenského 952

Odporúčania k organizácii testovania:

Odporúčame občanom, aby prichádzali podľa poradia ulíc v určenom čase:

 

odberné miesto č. 1 Dom kultúry, M. R. Štefánika 9 Nováky - hlavný vchod

Sobota 07. 11. 2020:   

od 8.00 h do 11.00 h       Hviezdoslavova, č. d. 10, 11, 12, 13

od 11.00 h do 15.00 h     Hviezdoslavova, č. d. 14, 15, 16, 17

od 15.00 h do 17.00 h     M. Rázusa, I. Krasku

od 17.30 h do 20.00 h     Čerešňová

Nedeľa 08. 11. 2020:

od 8.00 h do 12.00 h       M. R. Štefánika 1/5

od 12.45 h do 17.00 h     M. R. Štefánika 2/7

od 17.30 h do 20.00 h     M. R. Štefánika 116 + rodinné domy

 

odberné miesto č. 2 ZŠ Nováky, Pribinova 123 Nováky - hlavný vchod

Sobota 07. 11. 2020:   

od 8.00 h do 14.00 h       Štúrova, Krátka

od 14.00 h do 17.00 h     Chemikov

od 17.30 h do 20.00 h     Baníkov

Nedeľa 08. 11. 2020:

od 8.00 h do 12.00 h       Kukučínova, F. Kráľa

od 12.45 h do 14.30 h     Svätoplukova

od 14.30 h do 20.00 h     Športová, M. Bela, Pribinova

 

 

odberné miesto č. 3 SOŠ Nováky, Rastislavova 332 Nováky - jedáleň

Sobota 07. 11. 2020:   

od 8.00 h do 17.00 h       Bernolákova

od 17.30 h do 20.00 h     Chalúpkova

Nedeľa 08. 11. 2020:

od 8.00 h do 12.00 h       Nám. SNP

od 12.45 h do 17.00 h     G. Košťála, J. C. Hronského, Tajovského

od 17.30 h do 20.00 h     Rastislavova

 

odberné miesto č. 4 SOŠ Nováky, Rastislavova 332 Nováky – jedáleň

Sobota 07. 11. 2020:   

od 8.00 h do 14.00 h       Šimonovská, E. Ottu

od 14.00 h do 20.00 h     Lehotská

Nedeľa 08. 11. 2020:

od 8.00 h do 12.00 h       Matice Slovenskej

od 12.45 h do 14.00 h     Tichá

od 14.00 h do 17.00 h     Suvorovova

od 17.30 h do 20.00 h     A. Hlinku

 

odberné miesto č. 5 Požiarna zbrojnica, Jesenského 952 Nováky

Sobota 07. 11. 2020:   

od 8.00 h do 11.00 h       Partizánska

od 11.00 h do 15.00 h     Trenčianska

od 15.00 h do 20.00 h     Hurbanova, Vajanského, Šoltésovej, Jesenského

Nedeľa 08. 11. 2020:

od 8.00 h do 12.00 h       Lelovská

od 12.45 h do 14.00 h      Lesná

od 14.00 h do 17.00 h      Nábrežná, Kollárova

od 17.30 h do 20.00 h      Duklianska

 

Žiadame všetkých občanov nášho mesta, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a určený čas, čím sa predíde dlhej čakacej dobe pred odbernými miestami.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť pri priebehu testovania.

 05.11.2020