Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 23.11. - 26.11.2020

odberné miesta a čas 23.11.2020
odberné miesta a čas 24.11.2020
odberné miesta a čas 25.11.2020
odberné miesta a čas 26.11.2020

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 23.11.2020 - 26.11.2020 obmedzená distribúcia elektriny pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohách tohto oznámenia.18.11.2020