Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením na stavbu: "Dostavba areálu firmy VAŠA s.r.o., Nováky - SO Spevnené plochy a prístupové komunikácie - Prístupová komunikácia pre príjazd vozidiel HaZZ

Oznámenie - úplné znenie


03.12.2020