Testovanie v Novákoch - priebežne aktualizujeme

Primátor mesta Ing. Dušan Šimka oznamuje občanom, že testovanie v našom meste je plánované v dňoch 23.1.-24.1.2021 (sobota a nedeľa) v čase od 8,00 – 20,00 hod. v priestoroch:

  • Dom kultúry
  • SOŠ na ulici Rastislavovej v jedálni
  • Požiarna zbrojnica v Lelovciach

Bližšie informácie budú poskytnuté prostredníctvom mestského rozhlasu, viedotextu a zverejnené na webovej stránke mesta.18.01.2021