Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční 15.4.2021 od 12.00 do 17.00 v priestoroch školy roč. 1.-4. na Ul. J. C. Hronského 356/2 za poštou

Súhlas so spr. osob. údajov
Zápis dotazník
Plagát

Zápis sa uskutočňuje BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA!

RODIČIA PRINESÚ NA ZÁPIS :

   - vyplnený dotazník
   - súhlas so spracovaním osobných údajov
   - prihláška
   - občiansky preukaz
   - rodný list dieťaťa
   - 20 €

V prípade, že nemáte možnosť formuláre vytlačiť a vyplniť doma, budú Vám na
vypísanie k dispozícii priamo pri zápise.07.04.2021