Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac MÁJ 2021

Oznamujeme Vám, že v dňoch 6.-7.5.2021, 13.-14.5.2021, 20.-21.5.2021 a 27.-28.5.2021, bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, munície a ich obalov na výcvikový rok 2021.19.04.2021