Prerušenie distribúcie elektriny 28.4.2021

Príloha

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 28.4.2021 prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe tohto oznámenia.23.04.2021