Blahoželanie ku dňu matiek.

Vážené mamičky, staré mamy i prastaré mamy.

Druhá nedeľa v máji je dňom, ktorý už tradične patrí len vám. Práve deň matiek je od toho, aby nám pripomenul vami rozdanú lásku a tajomstvo života. Aby nám pripomenul, že vy ste tie, ktoré vždy myslia najprv na iných, až potom na seba. Vy ste tie, ktoré bez veľkých slov odovzdávajú pokoleniam posolstvo bezpodmienečného porozumenia a pozývate do života nadýchať sa lásky. A za to vám patrí úcta a obdiv, ktorý vám vyjadrujem v mene svojom ako primátor mesta Nováky, v mene vašich životných partnerov, v mene vašich detí, vnúčat i pravnúčat. My všetci vám želáme aj v dňoch nastávajúcich predovšetkým veľa zdravia a šťastia. Nech vás pohoda, úsmev na tvári, porozumenie a láska sprevádzajú na každom kroku.

S úctou primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka.09.05.2021