Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Úplné znenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch.

 

 

ruší dňom 12. 07. 2021 o 12:00 hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

 

 12.07.2021