Distribúcia kuchynského príslušenstva.

Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že od 13.07.2021 bude do bytových domov zamestnancami  MsÚ Nováky v spolupráci so spoločnosťou VEPOS Nováky,  realizovaná distribúcia príslušenstva na triedenie kuchynského odpadu v domácnostiach.  Domových dôverníkov, alebo zástupcov bytového domu žiadame o súčinnosť.12.07.2021