Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac AUGUST 2021

Oznamujeme Vám, že v dňoch 5.-6.8.2021, 12.-13.8.2021, 19.-20.8.2021 a 23.-27.8.2021 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, munície a ich obalov na výcvikový rok 2021 a Medzirezortná pyrotechnická súťaž "HLIADKA sv. BARBORY".16.07.2021