Distribúcia kuchynského príslušenstva.

Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že dňa 21.07.2021 bude zamestnancami  MsÚ Nováky v spolupráci so spoločnosťou VEPOS Nováky,  realizovaná distribúcia príslušenstva na triedenie kuchynského odpadu pre rodinné domy a to nasledovným spôsobom.

Výdaj príslušenstva pre ul. Lelovská, Duklianska, Lesná, Kollárová, Nábrežná, Trenčianska bude v čase od 7:30h do 9:00h na parkovisku pod starým cintorínom - ul. Kollárová.

Pre ul. Jesenského, Trenčianska, Šoltésová, Hurbanova, Vajanského, Partizánska v čase od 9.15h – 10:30h na parkovisku pred Požiarnou zbrojnicou.

Pre ul. Tajovského, Pribinova, Chemikov, Rázusa, Krasku, Svätoplukova, F. Kráľa v čase od 11:00h – 12:15h  parkovisko na autobusovej stanici.

Pre ul. Bernoláková, Lehotská, Chalúpkova, Nám. SNP, M. Bela, Športová v čase od 12:30h – 13:45h na parkovisku pred futbalovým štadiónom.

Pre ul. Suvorovová, A. Hlinku, Šimonovská, Tichá v čase od 14:00 – 15:30h pri autobusovej zastávke na ul. Šimonovskej

Ak si občan v tento deň nemôže príslušenstvo prevziať z dôvodu pracovných povinnosti, môže to zaňho prevziať aj sused. Tí ktorí si príslušenstvo neprevezmú, budú si ho môcť vyzdvihnúť osobne na MsÚ v Novákoch počas úradných hodín. Občanov žijúcich v rodinných domoch žiadame o súčinnosť. Je potrebné si priniesť doklad totožnosti.20.07.2021