Oznam: Zber kuchynského odpadu a zeleného bioodpadu.

Oznamujeme občanom, že vývoz kuchynského odpadu sa prvý krát uskutoční vo štvrtok, 29.7.2021

od 6:30 hodiny do 13-tej hodiny. Občania v rodinných domoch v tento deň vyložia svoje 20 L nádoby

na kuchynský odpad pred svoj dom. Pracovníci Vepos-u následne nádoby vyprázdnia do vozidla a nádoby

občanom vrátia. Občania v bytových domoch svoje 10 L vedierka môžu vyprázdňovať priebežne podľa

potreby do hnedých 240 L nádob, ktoré sú rozmiestnené pri bytových domoch. Aj tieto nádoby budú

vyprázdnené vo štvrtok, 29.7.2021.

Ďalej oznamujeme občanom, že z technických dôvodov sa zber zeleného bioodpadu z 240 L nádob a 1100 L kontajnerov jednorázovo presúva zo štvrtka na piatok , 30.7.2021. Žiadame občanov o sprístupnenie nádob v tomto náhradnom termín27.07.2021