Prerušenie distribúcie elektriny 20.9., 22.9., 23.9.2021

odstávka 23.9.2021
odstávka 22.9.2021
odstávka 20.9.2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňoch 20.9., 22.9., 23.9. 2021 v čase od 14:30 do 23:30 prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe tohto oznámenia.13.09.2021