Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Október2021

Oznamujeme Vám, že v dňoch 1.10.2021, 7.-8.10.2021, 14.-15.10.2021, 21.-22.10.2021 a 28.-29.10.2021 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, munície a ich obalov na výcvikový rok 2021 a zdokonaľovacia príprava profesionálnych vojakov Úradu logistického zabezpečenia Trenčín.22.09.2021