Prerušenie distribúcie elektriny 08.10.2021

Úplné znenie

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 8.10.2021 v čase od 7:30 do 13:30 prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe tohto oznámenia.01.10.2021