Pozvánka na zasadnutie MsZ Nováky dňa 04. októbra 2021 o 15,30hod.

Program MsZ Nováky z 28.09.2021

Pozvánka na pokračovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 4. októbra 2021 o 15.30h (pondelok). Zasadnutie bude pokračovať s totožným programom zo dňa 28. septembra 2021. Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní, za dodržania pandemických opatrení.

 

 04.10.2021