Stavebné povolenie na stavbu „Obnova bytového domu M. R. Štefánika 116, Nováky“

Verejná vyhláška - úplné znenie


27.10.2021