Rozhodnutie o umiestnení stavby „MOK Nováky, Šimonovská 37, STAPPERT SK“

Verejná vyhláška - úplné znenie


28.10.2021