Prerušenie distribúcie elektriny 3.11.2021

Odberné miesta

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 3.11.2021 v čase od 7:30 do 16:30 prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe oznámenia.02.11.2021