Prerušenie distribúcie elektriny 10.11.2021

Odberné miesta - príloha

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 10.11.2021 v čase od 7:30 do 17:30 prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe oznámenia.05.11.2021