Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Opatovce nad Nitrou, zmeny a doplnky č. 3

Verejná vyhláška - úplné znenie


10.11.2021