Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie - „Územný plán obce Koš – Zmeny a doplnky č. 1“

Verejná vyhláška - úplné znenie


10.01.2022